برنامه زمانی پذیره نویسی

طرح پذیره نویسی گروه نصر سپهر

پرتال سهامداران گروه نصر سپهر راه اندازی شد

سرمایه گروه نصر سپهر ظرف 5 سال به هزار میلیارد ریال خواهد رسید

مصوبات مجامع عمومی سال ۱۳۹۸ گروه نصر سپهر

گروه نصر سپهر ، سال مالی خود را تغییر داد

مصوبات مجمع عمومی سال ۱۳۹۷ گروه نصر سپهر

آگهی (نوبت دوم) دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده گروه نصر سپهر

آگهی (نوبت دوم) دعوت به مجمع عمومی سال ۱۳۹۷ گروه نصر سپهر

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده گروه نصر سپهر

آگهی دعوت به مجمع عمومی سال ۱۳۹۷ گروه نصر سپهر

مجمع عمومی سال ۱۳۹۶ گروه نصر سپهر برگزار شد

اطلاعیه ثبت نام داوطلبان انتخابات هیئت مدیره گروه نصر سپهر

قابل توجه سهامداران گروه نصر سپهر که امکان حضور در مجمع ندارند

آگهی (نوبت دوم) دعوت به مجمع عمومی سال ۱۳۹۶ گروه نصر سپهر

اطلاعیه مهم گروه نصرسپهر درخصوص پرداخت سود سهامداران حقیقی

آگهی دعوت به مجمع عمومی سال ۱۳۹۶ گروه نصر سپهر

مجمع عمومی سال ۱۳۹۶ شرکت عمران پردیس برگزار شد

ربات تلگرام اطلاع‌رسانی به سهامداران گروه نصر سپهر راه‌اندازی شد

آگهی دعوت به مجمع عمومی سال ۱۳۹۶ شرکت عمران پردیس

قابل توجه متقاضیان تبدیل سود به سهام گروه نصر سپهر

دیدار جمعی از مدیران گروه نصر سپهر با شهردار اصفهان

انتصاب مهندس غلامرضا سفیدگر به عنوان مدیرعامل گروه نصر سپهر

کانال تلگرام اطلاع‌رسانی به سهامداران گروه نصر سپهر راه‌اندازی شد

اعلامیه واگذاری تعداد محدودی از سهام گروه نصر سپهر

تصویب تقسیم بالغ بر ۷۶ میلیارد ریال سود در مجمع گروه نصر سپهر

آگهی (نوبت دوم) دعوت به مجمع عمومی سال ۱۳۹۵ گروه نصر سپهر

آگهی دعوت به مجمع عمومی سال ۱۳۹۵ گروه نصر سپهر

نتایج برگزاری مجمع عمومی سال ۱۳۹۵ شرکت عمران پردیس نصر

آگهی دعوت به مجمع عمومی سال ۱۳۹۵ شرکت عمران پردیس

اطلاعیه ثبت نام داوطلبان انتخابات هیأت مدیره شرکت عمران پردیس نصر

شرکت نصر اصفهان ، تغییر نام داد

۲۱ درصد سهام جایزه برای سهامداران گروه نصر سپهر

طراحی و ساخت تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تبریز

افتتاح پروژه تصفیه خانه شهر بهارستان

ساخت ایستگاه متروی شیراز توسط شرکت نصیر عمران آریا

مناقصه ایجاد مزرعه پرورش ماهی در قفس

مجمع عمومی سال ۱۳۹۴ شرکت نصر اصفهان برگزار شد

آگهی دعوت به مجمع عمومی سال ۱۳۹۴ شرکت نصر اصفهان (نوبت دوم)

نتایج برگزاری مجمع عمومی سال ۱۳۹۴ شرکت عمران پردیس نصر

آگهی دعوت به مجمع عمومی سال ۱۳۹۴ شرکت نصر اصفهان

مجمع عمومی سال ۱۳۹۴ شرکت عمران پردیس نصر برگزار خواهد شد

سود مصوب سال ۱۳۹۳ شرکت نصر اصفهان به حساب سهامداران واریز شد

سرمایه شرکت نصر اصفهان به سیصد و هشتاد میلیارد ریال رسید

افتتاح دو پروژه عمرانی گروه نصر اصفهان

شرکت جهاد نصر اصفهان به نشانی جدید نقل مکان کرد

پرداخت مبلغ ۶۳ میلیارد ریال سود به تصویب مجمع نصر اصفهان رسید

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌ العاده سال ۱۳۹۳شرکت نصر اصفهان (نوبت دوم)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۳۹۳ شرکت نصر اصفهان (نوبت دوم)

نتایج برگزاری مجمع عمومی سال ۱۳۹۳ شرکت عمران پردیس نصر

مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده سال ۱۳۹۳ شرکت نصر اصفهان برگزار خواهد شد

مجمع عمومی سال ۱۳۹۳ شرکت عمران پردیس نصر برگزار خواهد شد

سود مصوب سال 1392 شرکت نصر اصفهان واریز شد

سرمایه شرکت نصر اصفهان به سی میلیارد تومان رسید

مجمع عمومی سال ۱۳۹۲ شرکت نصر اصفهان برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه 1391 شرکت نصر اصفهان برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۳۹۰ شرکت نصر اصفهان برگزار شد

فهرست