دوشنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۸گردهمایی مشترک شرکت نصر اصفهان و کانون سنگرسازان بی‌سنگر