چهارشنبه, ۲۵ تیر , ۱۳۹۹مجمع عمومی سال ۱۳۹۶ شرکت عمران پردیس برگزار شد

۱۳۹۶/۱۲/۰۹


مجمع عمومی شرکت عمران پردیس نصر

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه نسل فردا به شماره ۵۶۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ، جلسه‌ی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت عمران پردیس نصر در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ در محل تالار سنبله واقع در […]

ادامه‌ی مطلب

آگهی دعوت به مجمع عمومی سال ۱۳۹۶ شرکت عمران پردیس

۱۳۹۶/۱۱/۲۳


به اطلاع سهامداران ارجمند شرکت عمران پردیس نصر می‌رساند براساس آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا به شماره ۵۶۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ، مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت به شرح زیر برگزار […]

ادامه‌ی مطلب

نتایج برگزاری مجمع عمومی سال ۱۳۹۵ شرکت عمران پردیس نصر

۱۳۹۵/۱۲/۰۵


مجمع عمومی شرکت عمران پردیس نصر

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه نسل فردا به شماره ۵۳۳۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ، جلسه‌ی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت عمران پردیس نصر در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ در محل تالار سنبله […]

ادامه‌ی مطلب

آگهی دعوت به مجمع عمومی سال ۱۳۹۵ شرکت عمران پردیس

۱۳۹۵/۱۱/۲۰


مجمع عمومی شرکت عمران پردیس نصر

به اطلاع سهامداران ارجمند شرکت عمران پردیس نصر می‌رساند براساس آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا به شماره ۵۳۳۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ، مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت برگزار […]

ادامه‌ی مطلب

اطلاعیه ثبت نام داوطلبان انتخابات هیأت مدیره شرکت عمران پردیس نصر


مجمع عمومی گروه نصر سپهر

بدین وسیله به اطلاع آن دسته از سهامداران محترم شرکت عمران پردیس نصر که داوطلب عضویت در هیأت مدیره هستند می‌رساند حداکثر تا ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه مورخه ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ فرم درخواست […]

ادامه‌ی مطلب

نتایج برگزاری مجمع عمومی سال ۱۳۹۴ شرکت عمران پردیس نصر

۱۳۹۴/۱۲/۰۳


مجمع عمومی شرکت عمران پردیس نصر

  در پی آگهی دعوت منتشره در روزنامه نسل فردا به شماره ۵۰۴۲ مورخ  ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت عمران پردیس نصر در ساعت ۱۰ صبح […]

ادامه‌ی مطلب

مجمع عمومی سال ۱۳۹۴ شرکت عمران پردیس نصر برگزار خواهد شد

۱۳۹۴/۱۱/۲۷


مجمع عمومی شرکت عمران پردیس نصر

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت عمران پردیس نصر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۹۹۷ بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت به عمل می‌آید در جلسه مجمع […]

ادامه‌ی مطلب

نتایج برگزاری مجمع عمومی سال ۱۳۹۳ شرکت عمران پردیس نصر

۱۳۹۳/۱۲/۱۶


000 (28)

در پی آگهی دعوت منتشره در روزنامه نسل فردا به شماره ۴۷۷۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در ساعت ۱۴ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۴در محل تالار سنبله […]

ادامه‌ی مطلب

مجمع عمومی سال ۱۳۹۳ شرکت عمران پردیس نصر برگزار خواهد شد

۱۳۹۳/۱۱/۲۹


به اطلاع سهامداران ارجمند شرکت عمران پردیس نصر می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت، روز پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ در محل تالار سنبله برگزار خواهد شد. […]

ادامه‌ی مطلب