چهارشنبه, ۲۵ تیر , ۱۳۹۹آگهی (نوبت دوم) دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده گروه نصر سپهر

۱۳۹۷/۱۲/۲۵


با توجه به عدم تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده گروه نصر سپهر به علت عدم حصول حد نصاب قانونی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ، از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت به عمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که رأس ساعت ۱۵ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۹ در محل سالن اهل البیت (ع) واقع در اصفهان، خیابان نشاط، نبش خیابان فرشادی برگزار می‌گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
۱- اصلاح ماده ۴۸ اساسنامه (تغییر سال مالی شرکت)

هیئت مدیره


مجمع عمومی گروه بین‌المللی نصر سپهر