چهارشنبه, ۲۵ تیر , ۱۳۹۹آگهی دعوت به مجمع عمومی سال ۱۳۹۷ گروه نصر سپهر

۱۳۹۷/۱۲/۰۹


از کلیه سهامداران محترم گروه بین‌المللی توسعه و عمران نصر سپهر دعوت به عمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که رأس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ در محل سالن اجتماعات گروه نصر سپهر واقع در اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان بسیج برگزار می‌گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
۲- تصویب صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۳- انتخاب بازرس قانونی
۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد

هیئت مدیره


مجمع عمومی گروه بین‌المللی نصر سپهر