چهارشنبه, ۲۵ تیر , ۱۳۹۹آگهی (نوبت دوم) دعوت به مجمع عمومی سال ۱۳۹۷ گروه نصر سپهر

۱۳۹۷/۱۲/۲۵


با توجه به عدم تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه گروه نصر سپهر به علت عدم حصول حد نصاب قانونی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ، از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت به عمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت ۱۴ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۹ در محل سالن اهل البیت (ع) واقع در اصفهان، خیابان نشاط، نبش خیابان فرشادی برگزار می‌گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
۲- تصویب صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۳- انتخاب بازرس قانونی
۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد

هیئت مدیره


مجمع عمومی گروه بین‌المللی نصر سپهر