جمعه, ۱۶ خرداد , ۱۳۹۹آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده گروه نصر سپهر

۱۳۹۷/۱۲/۰۹


از کلیه سهامداران محترم گروه بین‌المللی توسعه و عمران نصر سپهر دعوت به عمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که رأس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ در محل سالن اجتماعات گروه نصر سپهر واقع در اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان بسیج برگزار می‌گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
۱- اصلاح ماده ۴۸ اساسنامه (تغییر سال مالی شرکت)

هیئت مدیره


مجمع عمومی گروه بین‌المللی نصر سپهر