دوشنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۸تاریخچه

۱۳۹۳/۰۹/۰۵


پس از مطرح شدن موضوع واگذاری سهام شرکت جهاد نصر اصفهان به ایثارگران جهاد کشاورزی استان اصفهان و کارکنان شرکت نصر اصفهان در سال ۱۳۸۵، تعداد افراد واجد شرایط حدود پنج هزار نفر برآورد گردید. لذا وجود تشکیلاتی تخصصی و منسجم با هدف تخصصی نمودن مدیریت پرتفوی سهام آن شرکت ضروری می‌نمود.

مدیریت شرکت (جهاد) نصر اصفهان با تحلیل شرایط اقتصادی روز به منظور استفاده از سرمایه‌های راکد شرکت و توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و حضور در بازارهای مالی و اقتصادی در سال ۱۳۸۶ اقدام به تأسیس “شرکت سرمایه‌گذاری ابرار نصر” نمود.

به علت شرایط خاص بوجود آمده در مرحله‌ی واگذاری سهام و نیز طولانی شدن شناسایی افراد واجد شرایط برای سهامدار شدن، امکان شروع فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری ابرار نصر پس از تأسیس فراهم نگردید. لذا شرکت تا آذر ماه سال ۱۳۸۷ هیچ گونه فعالیتی نداشته است. در اواخر سال ۱۳۸۷ با اجرایی شدن واگذاری حدود هشتاد و پنج درصد سهام شرکت نصر اصفهان به واجدین شرایط و تحولات اقتصادی صورت‌پذیرفته در سطح کشور،  بستر فعالیت “شرکت سرمایه‌گذاری ابرار نصر”  فراهم گردید.